ONZE

AARDE

Omgeving

Het is onze missie om van de aarde een plek te maken waar ruimte is voor ieders behoeften. Dit betekent dat we alles doen wat we kunnen om milieuvriendelijker te worden. De eerste stap is evalueren waar we nu staan door te meten:

Onze uitstoot van broeikasgassen door de wereldwijde waardeketen.

Het belang van waterrisicobeheer in onze toeleveringsketen.

Effectieve controle van gevaarlijke chemicaliën in onze producten en processen.

Wat hebben we bereikt

We hebben een materialiteitsmatrix voor het milieu opgesteld om de belangrijkste kwesties te identificeren die belangrijk zijn voor Triumph.
We zijn actief bezig om de broeikasgassen en het waterverbruik in onze waardeketen te verantwoorden. We werken actief aan het standaardiseren van gegevensbronnen en het opzetten van een robuust controleproces.

Waar zijn we nu mee bezig?

We berekenen onze broeikasgasemissies binnen onze eigen activiteiten en door onze hele toeleveringsketen en nemen een boekhoudsysteem voor broeikasgasemissies aan op basis van het GHG-protocol.

We willen de traceerbaarheid en verantwoordingsplicht verbeteren door de milieumonitoring uit te breiden naar de belangrijkste stoffenleveranciers binnen onze toeleveringsketen.

Wat staat er op de planning?

We willen doelen stellen en actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en mogelijkheden onderzoeken om het gebruik van hernieuwbare energie in onze toeleveringsketen te verbeteren.

We zijn van plan om MRSL in onze hele toeleveringsketen te implementeren.

3Rs

Wij volgen waar mogelijk de principes van Verminderen, Hergebruiken en Recyclen, zowel in onze eigen faciliteiten als in onze toeleveringsketen.

Verminderen - de gebruikte hulpbronnen verminderen

Hergebruiken - dezelfde hulpbronnen opnieuw gebruiken

Recyclen - de hulpbronnen zelf als hulpbronnen gebruiken

Wat hebben we bereikt

We hebben het gebruik van plastic blisterverpakkingen volledig geëlimineerd.

We hebben onze kleerhangers in 8 Europese landen ingezameld voor hergebruik of recycling.

Waar zijn we nu mee bezig?

We werken aan het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik uit onze verpakkingen en productuitrusting. We verzamelen en hergebruiken ook kleerhangers in meer Europese landen.

Wat staat er op de planning?

We hebben een plan om het materiaalgebruik in onze verpakkingen over de hele linie te verminderen.

Wij zijn van plan om het hergebruik van plastic draadkegels in onze fabriek in Vietnam te implementeren, om zo onze afhankelijkheid van nieuw plastic te verminderen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.