NAŠE

PLANETA

Prostředí

Jsme odhodlaní utvářet takový svět, který zohledňuje potřeby všech. To znamená dělat vše tak, abychom byli k naší planetě přátelštější. Prvním krokem je zjistit, kde se nacházíme teď, a to změřením:

Naše emise skleníkových plynů z globálního hodnotového řetězce.

Význam řízení vodních rizik v našem dodavatelském řetězci.

Účinná kontrola nebezpečných chemických látek v našich výrobcích a procesech.

Naše úspěchy

Vytvořili jsme matici environmentální významnosti, abychom identifikovali klíčové problémy, které jsou pro společnost Triumph významné.
Naše cesta k zohlednění emisí skleníkových plynů a spotřeby vody v celém našem hodnotovém řetězci začala. Aktivně pracujeme na standardizaci zdrojů dat a zavedení spolehlivého monitorovacího procesu.

Co se právě teď děje?

Vypočítáváme emise skleníkových plynů ve vlastních provozech i v celém dodavatelském řetězci a přijímáme systém evidence emisí skleníkových plynů založený na protokolu GHG.

Rádi bychom zvýšili sledovatelnost a odpovědnost tím, že rozšíříme monitorování životního prostředí na hlavní dodavatele tkanin v našem dodavatelském řetězci.

Co bude následovat?

Naším cílem je stanovit cíle a začít jednat s cílem snížit emise skleníkových plynů a prozkoumat možnosti, jak zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie v našem dodavatelském řetězci.

Máme v úmyslu zavést MRSL do celého našeho dodavatelského řetězce.

3Rs

Kdykoli je to možné, dodržujeme ekologické zásady 3R (Reduce, Reuse, Recycle (redukce, opakované použití, recyklace)) v našich vlastních zařízeních i v našem dodavatelském řetězci.

Redukce - snížení množství používaných zdrojů

Opakované použití - opakované použití stejných zdrojů

Recyklace - využití samotných zdrojů jako zdrojů

Naše úspěchy

Zcela jsme eliminovali používání plastových blistrů.

Naše věšáky jsme shromáždiliv 8 evropských zemích za účelem opětovného použití nebo recyklace.

Co se právě teď děje?

Pracujeme na odstranění jednorázových plastů z našich obalůa vybavení výrobků. Věšáky sbíráme a znovu používáme také ve více evropských zemích.

Co bude následovat?

Máme plán na snížení spotřeby materiálu v našich obalech.

V naší továrně ve Vietnamu hodláme zavést opětovné použití plastových niťových kuželů, čímž chceme snížit naši závislost na primárním plastu.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.